Vi blir Din revisor i Bohuslän

Vi har stor erfarenhet och brett kunnande kring det mesta relaterat till ekonomi

Saknar ni något? Eller har allmänna frågor? Ring oss på 0522-176 20 så reder vi ut eventuella oklarheter.

Verksamhetsområden

Redovisning /löpande bokföring och bokslut
Vi hjälper dig från första verifikationen till färdigt bokslut.


Revision
Revision är en oberoende granskning av det aktuella företaget och dess verksamhet. Revisorn får en god kunskap om företaget och blir därmed en bra samtalspartner för företagsledningen. En revision ger också en hög trovärdigheter hos externa intressenter, exempelvis kunder, långivare, myndigheter och leverantörer.


Skattekonsultation och hjälp med deklaration
Vi svarar snabbt och pedagogiskt på det mesta inom skatteområdet. Inkomstdeklarationer gör vi för alla företagsformer och även privatpersoner.


Ekonomitjänst hos kund, tjänsteoutsourcing
Allt oftare kommer vi ut till företag och hjälper dem att sköta bokföring, löner, betalningar och liknande uppgifter.


Jord/skogsbruk/fiskenäring
Vi har flera medarbetar med mycket hög kompentens inom dessa näringsområden.


Bolagsbildning och andra starthandlingar
Vi tillhandahåller den information som behövs för att bilda bolag själv eller via oss. Är det bråttom så köper vi ett redan registrerat bolag, ett så kallat lagerbolag. Därefter hjälper vi dig med skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket och med upprättande av budget och övrig planering.


Löneadministration
Normalt en tjänst som ligger inom uppdraget vi gör inom löpande redovisning. Företaget får riktiga lönespecifikationer och en enkel administration av kontrolluppgifter.


Företagsvärdering/besiktning

Vi gör en noggrann analys av den aktuella verksamhetens samtliga beståndsdelar, samlar in information och säkerställer företagets status.